• https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/linkedin.svg
  • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/facebook.svg
  • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/twitter.svg
  • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/youtube.svg
Skontaktuj się z nami!
Organizacja *
Organizacja *
Nazwa *
Nazwa *
E-mail *
E-mail *
Numer telefonu *
Numer telefonu *
Wiadomość
Musisz zgodzić się z naszą Polityką prywatności
Składać
Dziękuję Ci!
Error message title
Success message title
Error message subtitle
Success message subtitle
  • Dom
  • EU INVESTMENT

REALIZACJA DZIAŁAŃ B+R CELEM OPRACOWYWANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE TECHNOLOGII ENERGII ODNAWIALNEJ

AXIS Tech wraz ze swoim partnerem, Litewskim Instytutem Energetycznym, realizuje obecnie projekt finansowany przez Unię Europejską.

Jego celem jest poprawa aktualnej sytuacji na rynku spalania biomasy rolniczej oraz opracowanie technologi, która pozwoliłaby na spalanie różnych rodzajów biomasy rolniczej w jednej instalacji, obniżyłaby emisje CO2 w trakcie procesu spalania oraz zapewniłaby dłuższe czasy spalania.

Dodatkowo, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii spalania, popiół pozostały po spalonej biomasie rolniczej mógłby być wykorzystany w budownictwie jako spoiwo i gips, dzięki zastosowaniu dodatkowych pierwiastków.

W trakcie realizacja projektu planowane jest opracowanie i przetestowanie unikalnej technologii spalania biomasy rolniczej, AXT_BioT, która umożliwi wydajne spalanie takiego paliwa oraz procesu uzyskiwania czynnika grzewczego, niezależnie od zmiany frakcji paliwa czy składu chemicznego. Technologia objętościowego spalania biomasy rolniczej, przy niskiej miejscowej temperaturze spalania zapewni wyjątkowo niskie stężenia aerozoli metali zasadowych (K i Na) w produktach spalania. Związki siarki i chloru można wiązać za pomocą inhibitorów chemicznych w warstwie paliwowej. Technologia burzliwego i kierunkowego przepływu paliwa złoża ważonego zostanie opracowana z wykorzystaniem specjalnej metody podawania paliwa rozproszonego (drobnego) i zgrubnego.

Projekt dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu wynosi EUR 1.801.276,07.
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EUR 1.043.050,37.
Wkład własny wnioskodawcy i partnerów – EUR 758.225,70.
Projekt realizowany jest od 30 września 2020 do 29 września 2022 r.

AXIS Tech to jedna z wiodących firm sektora rozwiązań dla produkcji energii i przetwórstwa stali w Europie Północnej, która dostarcza czyste i zrównoważone rozwiązania energetyczne dla miast i przedsiębiorstw od ponad 20 lat. Firma buduje kotły ciepłownicze i elektryczne w całej Europie, a także projektuje i wytwarza niestandardowe urządzenia i konstrukcje stalowe dla różnych gałęzi przemysłu.