• https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/linkedin.svg
  • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/facebook.svg
  • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/twitter.svg
  • https://axt.eu/wp-content/uploads/2021/12/youtube.svg
Skontaktuj się z nami!
Organizacja *
Organizacja *
Nazwa *
Nazwa *
E-mail *
E-mail *
Numer telefonu *
Numer telefonu *
Wiadomość
Musisz zgodzić się z naszą Polityką prywatności
Składać
Dziękuję Ci!
Error message title
Success message title
Error message subtitle
Success message subtitle
  • Dom
  • Rozwiązania w zakresie redukcji NOx

Co powoduje zanieczyszczenie?

NOx – to określenie tlenków azotu, które są najbardziej powiązane z zanieczyszczeniem powietrza, obejmujące tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2). Gazy te przyczyniają się do powstawania smogu i kwaśnych deszczów, a także ozonu troposferycznego, który uważany jest za gaz przyczyniający się do powstawania efektu cieplarnianego oraz przyczyniający się do globalnego ocieplenia. Poza tym, NOx nie tylko wpływa na środowisko, ale też ma wpływ na nasze zdrowie – są niepodważalne dowody, że NOx może powodować lub nasilać istniejące objawy astmy, a także ma związek z chorobami serca, cukrzycą, zakłóceniami przy porodzie.
Emissions control solutions
ultra low nox burners

Rozwiązania w zakresie redukcji NOx

Palniki Ultra-low NOx oraz technologie SNCR są instalowane w większości urządzeń opalanych rusztem, w których wykorzystuje się różne rodzaje paliwa, np. gaz ziemny, biomasa lub olej opałowy oraz które są eksploatowane zgodnie z obowiązującymi normami redukcji NOx. AXIS Tech może zaoferować rozwiązania redukujące NOx, które są podstawowym elementem redukcji emisji NOx w elektrowniach spalających gaz ziemny, biomasę lub olej opałowy.
  • Palniki Low NOx.  Technologie kontroli NOx mają na celu zminimalizowanie powstawania NOx podczas spalania.
  • Palniki Ultra-low NOx. Dzięki technologiom kontroli NOx przy spalaniu dąży się do zminimalizowania emisji NOx w procesie spalania.
  • Systemy SNCR. Technologie kontroli NOx po spalaniu rozszczepiają NOx na N2 i H2O przy wykorzystaniu odczynników na bazie amoniaku lub mocznika.
Razem z głównym partnerem Fives jesteśmy w stanie osiągnąć znaczące wyniki w projektach redukcji emisji NOx. Fives posiada ponad stuletnie doświadczenie w tworzeniu wysokowydajnych urządzeń Pillard, zaawansowanych technologii spalania oraz rozwiązań o bardzo niskiej emisji NOx, które pomagają klientom przekraczać ich cele w zakresie optymalizacji zużycia energii i redukcji emisji. Ta udana współpraca dwóch silnych spółek dysponujących nowoczesnymi rozwiązaniami, doświadczeniem oraz staranną realizacją kontraktów umożliwiła modernizację kotłów typu PTVM, KVGM, TVGM, TGME, spełniających najnowsze dyrektywy UE w zakresie emisji.
AXIS Tech partners with Fives