Error message title
Success message title
Error message subtitle
Success message subtitle
  • Dom
  • BRANŻA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

BRANŻA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Jeśli Twój proces produkcyjny wykorzystuje duże ilości gorącej wody, nasyconej pary lub może skorzystać z lokalnego źródła energii, może już czas zastanowić się nad nowym kotłem na biomasę? Urządzenia do spalania biomasy oferowane przez AXIS Tech dostosowane są do wymogów energetycznych od 5 do 50 MW (ciepło) oraz 1 do 10 MW (energia elektryczna).
Elektrociepłownie
Instalacje pary technologicznej
Instalacje oleju termalnego
Ciepłownie wodne
Urządzenia dźwigowe
Wyposażenie do transportu materiałów