Rozwiązania w zakresie produkcji energii

AXIS TECH tworzy wyposażenie kotłowni oraz elektrowni na biopaliwo, wznosi obiekty przemysłowe, wdraża projekty różnej skali i przeznaczenia, świadczy usługi projektowania, montażu, wyposażania oraz obsługi, wdraża nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, które poszukują nowoczesnych i zmniejszających zanieczyszczenie rozwiązań.

Zespół specjalistów „Axis Tech“ posiada prawie 30-letnie doświadczenie zawodowe, ma za sobą ponad 200 projektów kotłowni na biopaliwo zrealizowanych w Krajach Nadbałtyckich i innych państwach. Na Litwie aż 60% energii powstającej z biopaliwa jest produkowanych w kotłowniach i urządzeniach wybudowanych przez „Axis Tech“ . Jakość robót spółki odpowiada normom ISO i OHSAS.

Close Menu