Error message title
Success message title
Error message subtitle
Success message subtitle
  • Dom
  • GÓRNICTWO I METALURGIA

GÓRNICTWO I METALURGIA

Dzięki coraz wyraźniejszej obecności w przemyśle metalurgicznym, AXIS Tech jest w stanie dostarczyć szeroką gamę różnych rozwiązań w zakresie transportu i podnoszenia materiałów, dostosowanych do eksploatacji w kopalniach i odlewniach.
Urządzenia dźwigowe
Wyposażenie do transportu materiałów
Elektrociepłownie
Instalacje oleju termalnego