AXIS Tech

AXIS TECH – üks eesrindlikumaid biokütuse energia tootmislahenduste ning metallitöötlemise ettevõtteid Põhja-Euroopas osutab juba rohkem kui 20 aastat linnadele ja ettevõtlusele puhtaid ning säästvaid energialahendusi. Me ehitame kogu Euroopas soojust ning elektrienergiat tootvaid katlamaju, samuti projekteerime ja toodame mittestandardseid seadmeid ning metalltarindeid erinevatele tööstusharudele.

 

Konsolideeritud kaubamärk AXIS TECH ühendab kaht kompaniid, oma ala eksperti: biokütuse energia ettevõtet Axis Technologies, mis on oma tegevuse algusest 1993. aastal ellu viinud rohkem kui 200 biokütuse katlamaja projekti, ja Põhja-Euroopa suurimat metallitöötlemise ettevõtet Remeksi Keskus. Mõlemad ICOR gruppi kuuluvad ettevõtted töötavad koos alates 2017.aastast ning jätkavad 2019. aastast oma tegevust ühise kaubamärgi AXIS TECH all.

Close Menu